THƠ HAY

VÀO HẠ


XHTĐ Trổ màu nắng đỏ biệt ngày xuân / Khúc khải hoàn ca trọn những lần/ Ve thả âm sầu thương bạn lớp / Ran đường ngõ cuốc nhả lời sân / Chào khung cửa mới tình nhân hậu / Sắc cổng trường xưa nghĩa phác thuần/ Hạ đã đang về gieo khắp nẻo/ Chao mình én vẫy hẹn tình xuân./.   Thích Tín Thuận

 

HẠ ƯỚP VẦN THƠ

Trổ cành, phượng tím nở bừng sân
Khúc tấu mùa sang đã vọng gần
Ve giục chim hòa khuông sớm lẩy
Ran lời mở điệu phím chiều ngân
Chào câu đẫm giọng màu hoen áo
Sắc đượm hồn trao tiếng ngọt vần
Hạ ướp dòng thơ vừa ráo mực
Chao mình, én vẫy hẹn tình xuân

...........................Nguyễn Quốc Bình 

GỌI HÈ

TRỔ lòng cánh phượng xõa thềm sân
KHÚC nhạc mùa sang khởi đẹp ngần
VE gọi ngày thanh bừng sợi nắng
RAN dòng chữ bạn níu tình thân
CHÀO cây bạch cúc chồi đang điểm
SẮC đượm bằng lăng tiết chuyển dần
HẠ đã giao hòa thơm tuổi ngọc
CHAO MÌNH ÉN VẪY HẸN TÌNH XUÂN

............................Phan Thành Lanh

HẠ SANG

Trổ bừng phượng đỏ thắm ngời sân
Khúc hát du dương đượm cảnh trần
Ve nỉ non hòa vang tiếng gọi 
Reo lời hỏi lá rộn ràng ngân
Chào câu biệt chữ mùa đang nối
Sắc điểm màu tô tiết lộ dần
Hạ đã theo về hương nắng trải
Chao mình én vẫy hẹn tình xuân.

...........................KMT

HẠ SAY

Trổ từng nụ biếc giữa chiều ngân
Khúc vỗ ru đưa, sáo vọng gần
Ve nhắc phượng tô bừng nét diệu
Ran trời dậy đất thỏa niềm hân
Chào êm chén rượu hòa vô ngã
Sắc ngọt bầu thơ đắm tuyệt trần
Hạ cũng trân mình phơi gió hẳn
Chao mình én vẫy hẹn tình xuân

.................................Minh Thái

MÙA NHỚ !

Trổ màu phượng hé điểm hồng sân 
Khúc vẳng đồng dao lắm tuyệt ngần 
Ve thõng râu cà nghiêng nắng dịu 
Ran bài nhẹ thước thẳm lời ân 
Chào hoa ổi, khóm thơm hương ngát 
Sắc vị ngon, chồi mởn thắm thuần 
Hạ báo mùa yêu mùa nặng nhớ 
Chao mình én vẫy hẹn tình xuân..!

................................Phi Nhạn 
VÀO HẠ

Trổ bừng ánh phượng rắc nồng ân
Khúc hát chia tay buổi thật gần
"Ve vẻ..." bầy ve chiều tiếp giọng
Ran ran, chúng bạn bút chờ lân
Chào thương ấm ủ từng trang giấy
Sắc nhớ đầy đong vạn nẻo trần
Hạ nhắc lòng em ngày tiễn hạ
Chao mình én vẫy hẹn tình xuân...!

Thu Trang

KHÚC HẠ

Trổ hồng búp phượng nắng đầy sân
Khúc gọi hè sang lắng dịu dần
Ve uống mưa sầu cao giọng hát
Ran hồn gió thoảng nhẹ lời ngân
Chào thương tiễn nhớ tay ngà ngọc
Sắc nhuộm màu thêu dáng diễm trần
Hạ sắt se lòng câu ước lệ
Chao mình én vẫy hẹn tình xuân

.................................Hoaipho 

Trổ vài đốm phượng đỏ ngoài sân
Khúc tiễn màu mai đã rất gần
Ve vội vàng ca mời nắng tỏa 
Ran oi ả quãng điệu buồn ngân
Chào trưa lặng lẽ câu hò lạc
Sắc lại đời mơ mộng thắm vần
Hạ đến lưng trời côi bóng điểu
Chao mình én vẫy hẹn tinh xuân

                          Hà Mạnh Đào

HẸN TÌNH XUÂN

Trổ thành nốt diệu tiếng ru ngân
Khúc nhớ về trao thuở ngại ngần
Ve ngoác lời than sầu nữ thục
Ran phừng tiếng thở rõ trai tân
Chào lưu luyến tuổi người mơ dõi
Sắc đậm đà duyên kẻ hẹn lần
Hạ tiễn rưng lòng, mai cách trở
Chao mình én vẫy hẹn tình xuân

................................ Vũ Vân

ĐÓN HẠ

Trổ vài khóm nhỏ, phượng dò sân
Khúc điểm mùa sang đã soạn vần
Ve vuốt lời thơ trường chớm lặng
Reo hò sáo lộng xóm vừa ngân
Chào hoen nét mực đời thanh ngát
Sắc đọng hành trang phút đẹp ngần
Hạ gối niềm mơ còn bỏ ngỏ
Chao mình én vẫy hẹn tình xuân

.............................Phạm Khách

THẦM THAN

Chao mình én vẫy biệt tình xuân
Hẹn lại sang năm chắc cũng gần
Kẻ nhớ hoài mơ buồn ảo não
Người mong cảm mộng xót thương ngàn
Mây nhìn phượng vĩ chờ mưa hạ 
Gió ngắm gai hồng đợi nắng chan
Mới đó giờ đây sao lẹ quá
Thầm than khổ khổ lại thêm gần ?

....................................Nghĩa Lê 

HẠ VỀ

Trổ màu nắng đỏ biệt ngày xuân
Khúc khải hoàn ca trọn những lần
Ve thả âm sầu thương bạn lớp
Ran đường ngõ cuốc nhả lời sân
Chào khung cửa mới tình nhân hậu
Sắc cổng trường xưa nghĩa phác thuần
Hạ đã đang về gieo khắp nẻo
Chao mình én vẫy hẹn tình xuân./.

                     Thích Tín Thuận

"TRỔ KHÚC VE RAN CHÀO SẮC HẠ
CHAO MÌNH ÉN VẪY HẸN TÌNH XUÂN"

TRỔ ngàn đoá phượng giữa lòng sân
KHÚC lụa đường tơ trải thắm ngần
VE rộn ràng say nồng điệu hát
RAN mùa nhớ gió dặt dìu ngân
CHÀO hoa hé nụ mây lồng cảnh
SẮC tỏa hương lan nhụy điểm vần
HẠ xuyến xao hồn lay sóng nhạc
CHAO MÌNH ÉN VẪY HẸN TÌNH XUÂN

.....................................Thụy Nhi 

NIỀM HẠ

TRỔ bừng , phượng vĩ rực thềm sân 
KHÚC nhạc thiền vang níu bước trần 
VE mượt cung đời duyên tục khách
RAN hồng cảnh tịnh mộng tăng nhân 
CHÀO câu nhập thức , hương thi tỏa 
SẮC bút loang , mơ phút xuất thần 
HẠ chở niềm thương vầy cuộc lữ
CHAO MÌNH ÉN VẪY HẸN TÌNH XUÂN .

............................Sắc Tứ Minh Thiện

KHÔNG ĐỀ

Trổ tài dệt chữ mắt nhìn sân
Khúc sáo tiêu diêu trỗi khá gần
Ve kể tình lìa như chẳng dứt
Ran vườn quyện gió tưởng hoài ngân 
Chào cười khẽ tiếng tay bưng mặt
Sắc ửng nhan khen lựa khéo vần
Hạ bút xong thơ ngồi ngắm cảnh 
Chao mình én vẫy hẹn tình xuân

Lí Lắc. 24/03/2018

VÀO VỤ MỚI

Trổ thùng hạt giống định phơi sân
Khúc thảm vang đâu nhánh liễu gần
Ve bộc nỗi hờn qua tiếng khóc
Ran đồi xoáy nhĩ vút thanh ngân
Chào mào bụng hỏi xuân đành kết?
Sắc chỉ Trời nêu tiết phải vần
Hạ cũng về rồi bông phượng nở
Chao mình én vẫy hẹn tình xuân

...................Gần Đất Xa Trời

Y ĐỀ

TRỔ màu nắng ủ phượng hồng sân
KHÚC nhạc hè sang đã trỗi gần
VE hát đêm về nghe ruột thót
RAN rền tết mãn cảm lòng ngân
CHÀO bao kỷ niệm , buồn dâng mắt 
SẮC xuống màu, trao cả cụm vần
HẠ cứ mênh mang chờ tiếng ngõ
CHAO MÌNH ÉN VẪY HẸN TÌNH XUÂN

........................................Kim cúc 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn