THƠ HAY

Vô thang máy nựngBĂNG ĐOẢNG...TÀ DÂM!

Không còn đạo đức, thủy - hùng - linh 
Lập nhóm tà dâm giữa "cửa mình"
Đứa bẩu, hôn sờ "khe khẽ nựng"
Tên cười, nắn chịch "sỗ sàng rinh"
Tiền quăng cửa pháp...tha hồ nỡm 
Bạc quãi bàn luân, thoải mái rình
Đốt thẻ khi tòa tuyên lỗi phạm 
Ra điều...đoảng á, tụi này....khinh!

Dĩ An, ngày 25/4/2019
Nguyen Kimlong


Cái vụ “nựng” ngày càng hot quá, đi đâu cũng nghe, thôi ăn theo 1 bài vậy hehe

TRUYỀN THUYẾT NỰNG 
(bát điệp nựng)

Mình thường nựng bé mỗi khi vui
Cắn nhẹ môi xinh hoặc nựng đùi 
Nựng chốn người qua thì nó chạy 
Vô thang máy nựng hết đường lùi
Vì thương, nựng lưỡi mò khe rốn
Chỉ nựng, xoa mông ngửi cái mùi 
Luật pháp trang nào ghi tội nựng
Mà đòi kiện nựng, phải chăng đui
Thanh Phong

*******************************

NỰNG PHÁP TÂM KINH
(bát điệp nựng)

Thánh nựng xem bài chả nhẽ vui
Mò trên nựng dưới chuyển ra đùi 
Ôm ngoài cửa nựng nhiều khi xúi
Nựng giữa cà bin chẳng chốn lùi
Bởi nựng môi vờn nhưng ướt mũi
Đành cho lưỡi nựng giả thơm mùi 
Bên ngành nựng pháp tiền như củi
Khẽ nựng quan toà bảo chứng đui
KN họa

*******************************

NGỤY BIỆN.. 
***
( họa ) 
***
Dẫu cố cho là chỉ nựng vui
Rằng sao nựng lưỡi mó thêm đùi
Không đường trốn, nựng tràn tâm bẩn
Nựng chứa lòng nhơ, chẳng ngõ lùi
Nựng thối hơi, lòi ra quỷ dữ
Tà ma rõ thấy, nựng tanh mùi
Đâu dè chữ nựng làm danh thúi
Bởi nựng ai nhìn cũng muốn đui
Trần Trung Thảo

******************************

NỰNG KHÉO TÍ NHA

Bởi nựng giờ là cái thú vui
Nhiều cô khoái nựng mới khoe đùi
Tay luồn thoải mái nhanh mà nựng 
Má nựng vô tư chớ có lùi
Phải hiểu khi ôm sờ nựng bẹn
Làm sao kẻo nựng phọt ra mùi 
Rồi hơi chỗ nựng xông mù mắt 
Sẽ bị chê rằng nựng mới đui
Bé Văn Võ

 
 


 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn