THỜI NAY

VŨ NHÔM BỊ TÓMVŨ NHÔM BỊ TÓM

“Thượng tá an ninh” hộ chiếu nhiều
Hôm rày lộ diện... dạng chùi niêu
Nhà ngon kéo bọn ăn dày bẵm  
Đất đẹp bè đan xực quá liều 
Tớ phận chăn bò nhưng vẫn hiểu. 
Ông trời có mắt ...trị loài yêu ( quái )
Dân tình cực khổ vì tham nhiễu
Đốt chúng bao người hết lụy điêu

Butthep và VC

VINH & NHỤC
Vinh quá nhanh thì nhục cũng nhanh.
Hết thời lao dốc tựa không phanh.
Chắc không quên được khi tung tẩy.
Sao chẳng nhớ chi lúc lộng hành.
Ô lọng mấy tầng mà chớt quớt.
Xe nhà vạn cái bỗng mong manh.
“Lên voi xuống chó” lời cay thật
Nhân quả thì thôi cũng phải đành.
HV 18/01/2018

Nguyen Huy Vu

  
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn