THƠ HAY

VỨT BỎ SẼ AN NHIÊN


Thiện Đức - Muôn đời thọ khổ bởi rồ điên/ Sự xử không ngoan luống não phiền/ Trăm xấu trên đời tâm họa biến / Điều lành giữa cõi ý thư biên/ Do hồn mãi tọa phương vô ngã / Nhân hữu thường lưu trí tại thiền/ Khởi vận từ bi bày thiện nghiệp/Một lòng vứt bỏ sẽ an nhiên./.

AN NHIÊN

MUÔN SỰ TRĂM ĐIỀU DO NHÂN KHỞI
MỘT LÒNG VỨT BỎ SẼ AN NHIÊN

Muôn đời thọ khổ bởi rồ điên
Sự xử không ngoan luống não phiền
Trăm xấu trên đời tâm họa biến
Điều lành giữa cõi ý thư biên
Do hồn mãi tọa phương vô ngã
Nhân hữu thường lưu trí tại thiền
Khởi vận từ bi bày thiện nghiệp
Một lòng vứt bỏ sẽ an nhiên./.
...........................Thiện Đức

BUÔNG…

MUÔN nguồn tội lỗi ở cuồng điên
SỰ thế giành tranh trĩu ảo phiền
TRĂM bạc vàng kia rồi thoảng biến
ĐIỀU nhung lụa nọ bỗng tàn biên
DO cầu chức huyễn hồn vô định
NHÂN hảo quyền mê dạ bất thiền
KHỞI trí thành tâm về ngã thiện
MỘT LÒNG VỨT BỎ SẼ AN NHIÊN
.............................Cư-Nguyễn


BÁT NHÃ

Muôn dòng tánh dữ bởi tâm điên
Sự khổ vì ta chuốc não phiền
Trăm cuộc bể dâu rồi vụt biến
Điều ngàn cay đắng cũng vô biên
Do là hướng thiện tim không ngã
Nhân tại trí tu dạ vững thiền
Khởi mãi duyên lành xa ác nghiệp
Một Lòng Vứt Bỏ Sẽ An Nhiên
............................Diudangsacxuan

********************************** 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn