HUYỆT CHÂM CỨU » Bát mạch kỳ kinh

 
MẠCH XUNG ( 03-12-2018 )
SUCKHOELOISONG.VN : “Xung mạch được gọi là “kinh lạc chi hải” có nghĩa là bể chứa các kinh lạc."Xung vi huyết hải"  quản lý khí huyết của các cơ quan nội tạng, có liên quan nhiều đến các bệnh bụng, ngực .Mạch xung cùng với mạch nhâm điều hòa phần âm của toàn thân và điều hành quá trình duy trì, phát triển thai, sản của phụ nữ.

MẠCH ĐỐC ( 23-11-2018 )

CÁC HUYỆT MẠCH ĐỐC  Mạch đốc gồm có 28 huyệt. Ba huyệt thường dùng trên lâm sàng  :   Trường cường,  Bách hội ' Nhân trung -Thuỷ câu : dùng trong các trường hợp ngất , cấp cứu bất tỉnh .   Yêu du ,  Mệnh môn  trị: thống kinh, băng lậu huyết, , liệt dương, di tinh, đái dầm, ỉa ra máu, đau thắt lưng, đau cứng cột sống, đau bụng. 


MẠCH NHÂM -XUNG, ĐỐC - ĐỚI TRONG PHỤ KHOA ( 31-10-2018 )
Suckhoelosng.vn:  Mạch Nhâm- Xung , Đốc - Đới thuộc Bát mạch kỳ kinh. Bốn mạch này có liên quan chặt chẽ với nhau, hình thành một hệ thống có vai trò quan trọng đối với sinh lý hệ sinh dục của phụ nữ và bệnh lý phụ khoa ( kinh, đới , thai, sản). Ba mạch này đều nối liền vào tử cung và được mạch Đới ràng buộc lại, chế ước giúp chúng phối hợp hoạt động đúng chức năng.

MẠCH NHÂM ( 29-09-2018 )
HUYỆT MẠCH NHÂM : Hội âm, Khúc cốt, Trung cực, Quan nguyên, Khí hải, Âm giao, Thạch môn, Thần khuyết,Thuỷ phân, Hạ quản, Kiến lý,Trung quản, Thượng quản, Cự khuyết, Cưu vỹ, Trung đình,, Chiên trung, Ngọc đường, Tử cung , Hoa cái, Toàn cơ, Thiên đột, Liêm tuyền,Thừa tương

 


Để lại tin nhắn để được tư vấn