RỐI LOẠN THẦN KINH » Tâm và chữa bệnh tâm

 
CÁC CHỨNG BỆNH TẠNG TÂM @ ( 29-10-2021 )
PHÒNG KHÁM BỆNH ĐÔNG - TÂY Y KẾT HỢP Bác sĩ Mai Đà Nẵng : Các bệnh của tạng tâm thuộc về bệnh của cơ quan tuần hoàn và thần kinh là chính . Trong nhóm bệnh của mỗi cơ quan này, lại được phân ra nhóm thuộc tổn thương  thực thể và nhóm thuộc rối loạn  chức năng.  Nhóm bệnh tuần hoàn và thần kinh có nhiều mối liên quan đặc biệtvới nhau . Các bệnh lý tâm khí tâm dương cũng ảnh hưởng đến các bệnh lý tâm huyết tâm âm, và ngược lại

TÂM ? TRONG Y HỌC ĐÔNG & TÂY ( 25-10-2021 )
 PHÒNG KHÁM BỆNH ĐÔNG - TÂY Y KẾT HỢP Bác sĩ Mai Đà Nẵng :TÂM LÀ GÌ TRONG Y HỌC ĐÔNG & TÂY   Tâm là tạng tượng đứng đầu lục phủ ngũ tạng. Tâm có Tâm dương là Tâm khí, Tâm hỏa. Nhờ Tâm khí, tinh thần sáng suốt, tỉnh táo và Tâm âm (Tâm huyết) tưới nhuần đến mọị tế bào, mô trong cơ thể. Về giải phẫu học: tạng tâm hữu hình trên nền tảng mức độ (không hoàn toàn) là tim và não. Về sinh lý học:  tính vô hình của tạng tâm là hoạt động của hệ thần kinh – nội tiết và hệ tuần hoàn. 

Để lại tin nhắn để được tư vấn