CẢM CÚM VÀ DICH » Hệ Miễn Dịch

 
HỆ THỐNG MIỄN DỊCH r ( 06-09-2021 )
PHÒNG KHÁM BỆNH ĐÔNG - TÂY Y KẾT HỢP Bác sĩ Mai Đà Nẵng Chức năng của HTMD : Thực hiện  các qúa trình hoạt động miễn dich, nhằm nhận ra và loại bỏ các vật, chất lạ ra khỏi cơ thể. Các quá trình này diễn ra trong phạm vi sinh lý bình thường , thì có tác dụng bảo vệ cơ thể.
Hệ thống miễn dịch bao gồm
 : Các cơ quan miễn dịch: Trung ương ( Tủy xương , tuyến ức ). Ngoại vi ( Hạch, lách, Amydal,VA, mô lylpho không vỏ).  Các tế bào có chức năng miễn dịch. Các phân tử miễn dịch . Cùng với sự hỗ trợ các mô cơ quan phòng tuyến bảo vệ cơ thể

Để lại tin nhắn để được tư vấn