HUYỆT CHÂM CỨU » Huyệt Theo Vùng Cơ Thể

 
CÁC HUYỆT CHÂM CỨU VÙNG ĐẦU MẶT @ ( 17-06-2019 )
CHÂM CỨU CHỮA BỆNH - Bs Mai Đà Nẵng CÁC HUYỆT VÙNG ĐẦU MẶT là các huyệt nằm ở đoạn cuối mach Đốc và sáu đương kinh dương.MẠCH ĐỐC cùng tất cả 6 kinh mạch dương trong cơ thể đều đi từ dưới thân thể lên và kết thúc ở đầu - mặt . ( Ngược lại MẠCH NHÂM cùng với 6 kinh âm thì đi xuống dưới và kết thúc ở phần dưới thân và chân )

Để lại tin nhắn để được tư vấn