HUYỆT CHÂM CỨU » Học thuyết kinh lạc

 
MÃ HOÁ QUỐC TẾ ĐƯỜNG KINH MẠCH CHÍNH ( 07-10-2018 )
Suckhoeloisong.vn : Mười hai kinh chính và hai mạch quan trọng được quốc tế mã hoá như sau : kinh phế -LU , kinh  tâm - HT , kinh tâm bào - PC , kinh tiểu trưởng - SI, kinh tam tiêu - TE, kinh đại trường - LI, kinh tỳ - SP , kinh thận -KI , kinh can -LIV , kinh bàng quang - BL, kinh đởm - GB ,  kinh vị -ST , mạch Nhâm - CV và mạch Đốc - GV .

HỌC THUYẾT KINH LẠC ( 07-10-2018 )
Suckhoeloisong.vn : Mười hai kinh chính gồm : Thủ thái ấm phế, Thủ thiếu âm tâm, Thủ quyết âm tâm bào lạc, Thủ thái dương tiểu trưởng, Thủ thiếu dương tam tiêu, Thủ dương minh đại trường, Túc thái âm tỳ, Túc thiếu âm thận, Túc quyết âm can, Túc thái dương bàng quang, Túc thiếu dương đởm, Túc dương minh vị. Hai mạch quan trọng trong bát mạch kỳ kinh là mạch Nhâm và mạch Đốc 

Để lại tin nhắn để được tư vấn